ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 21.02 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 11.17 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 13.34 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
มุฑิตาคารวะ ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญชนะ - คุณครูเชี่ยวชาญ บุญโฮม โนนทนวงษ์
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 20.51 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
6
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.51 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
7
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.45 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
วีดีทัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.10 น./อ่าน 88)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 97)
10
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 76)