ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มุฑิตาคารวะ ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญชนะ - คุณครูเชี่ยวชาญ บุญโฮม โนนทนวงษ์
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 20.51 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
2
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.51 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม