ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 21.02 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 11.17 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 13.34 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.45 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์