โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว [30 มิถุนายน 2564 21.02 น.] อ่าน 59
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง [18 มิถุนายน 2564 11.17 น.] อ่าน 36
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว [21 พฤษภาคม 2564 13.34 น.] อ่าน 67
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น [11 มีนาคม 2564 11.20 น.] อ่าน 114
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง [28 กันยายน 2563 19.45 น.] อ่าน 79