• ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น • นายสุพจน์ ชะพินใจ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0899407784
  อีเมล์: [email protected]
  นางสาวกนกวรรณ ค้มยา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0973354419
  อีเมล์: [email protected]
  นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0815454474
  อีเมล์: [email protected]
  นางอารียา ปิ่นโพธิ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  วิทยฐานะ ชำนาญงาน

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0847386143
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]