• ผลงานทางวิชาการของครู
 • ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  1
  อนุบาล 2
  4
  1
  5
  1
  อนุบาล 3
  1
  3
  4
  1
  รวม อนุบาล
  5
  4
  9
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  8
  12
  20
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  3
  4
  7
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  3
  1
  4
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  5
  5
  10
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  5
  9
  14
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  7
  6
  13
  3
  รวมประถม
  31
  37
  68
  19
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  3
  10
  13
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  8
  6
  14
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  6
  8
  14
  7
  รวมมัธยมต้น
  17
  24
  41
  16
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  6
  6
  12
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  5
  8
  13
  7
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  2
  8
  10
  6
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  13
  22
  35
  19
  รวมทั้งหมด
  66
  87
  153
  57

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566

  Loading...โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: นางอรุณี ศิริกุล Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]