• ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  1
  อนุบาล 2
  1
  0
  1
  1
  อนุบาล 3
  1
  1
  2
  1
  รวม อนุบาล
  2
  1
  3
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  5
  8
  13
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  5
  12
  17
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  3
  4
  7
  2
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  5
  2
  7
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  5
  6
  11
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  4
  8
  12
  3
  รวมประถม
  27
  40
  67
  18
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  5
  4
  9
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  3
  10
  13
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  8
  6
  14
  5
  รวมมัธยมต้น
  16
  20
  36
  12
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  4
  7
  11
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  5
  5
  10
  5
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  5
  8
  13
  5
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  14
  20
  34
  15
  รวมทั้งหมด
  59
  81
  140
  48

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  Loading...โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]