• ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ ชะพินใจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกนกวรรณ ค้มยา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอารียา ปิ่นโพธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนัชชา พันธุ์ทับทิม

 • นางอารียา ปิ่นโพธิ์

 • นางสมฤทัย ไกวัลนาโรจน์

 • นางนิษฐเนตร์ พลจรัสวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

27,069
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]