• ผลงานทางวิชาการของครู

 • รูปแบบการบริหารงานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
 •  

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอารียา ปิ่นโพธิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
 •  

 • งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพจน์ ชะพินใจ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางขนิษฐา โสธรรมมงคล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกนกวรรณ ค้มยา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอารียา ปิ่นโพธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยธิดา ญาติพิบูลย์

 • นายนิคม พรมคำน้อย

 • นางประภาพร ธรรมวิพากย์

 • นายธีรพล เมืองวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16,655
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]