• ผลงานทางวิชาการของครู
  • ประวัติ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  •            ปี  พ.ศ. 2511  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสอนคนหูหนวกเป็นแห่งที่ 3  ในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของส่วนภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นโดยใช้ที่ป่าช้าสาธารณะของบ้านเมืองเก่า  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  จำนวน  18  ไร่  3  งาน  53  ตารางวา  ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการในปีการศึกษา  2512  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนหูหนวกจังหวัดขอนแก่น พิธีเปิดได้กระทำอย่างเป็นทางการในวันที่   10   ธันวาคม   2512 โดย นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในขณะนั้น   เป็นประธานในพิธี และมี นายสำเนียร     สามแก้ว เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกในตำแหน่งครูใหญ่  การดำเนินการในระยะแรก โรงเรียนเปิดสอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น  ด้วยอาคารเรียน แบบไม้ชั้นเดียว  1  หลัง  โรงอาหารและบ้านพักครู  อย่างละ 1 หลัง  พร้อมด้วยเรือนนอนนักเรียนอีกจำนวน  2 หลัง  ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำให้โรงเรียนมีความจำเป็นต้องขยายอาคารเรียนและสถานที่เพื่อรองรับให้เพียงพอ   จึงได้ดำเนินการขอที่ดินด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  จำนวน 6 ไร่  จากกระทรวงมหาดไทย  เพื่อมาใช้ในการดังกล่าวและได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2516 รวมแล้วโรงเรียนสอนคนหูหนวกขอนแก่นมีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 53ตารางวา

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-02-22 09:35:41 น.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โทรศัพท์: 043221751 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]